workshop groep 6, 7 en 8

Waarom zijn bladeren groen?

Hoe werkt de technologie van fotosynthese?

Fotosynthetiseren is het proces waarmee een boom haar eigen voedsel maakt.

1.

Bomen hebben drie dingen nodig om te kunnen fotosynthetiseren:

🟡 Zonlicht

🟡 Water

🟡 Koolstofdioxide

Ze halen water uit de grond en nemen CO2 op uit de lucht.

 

2

In de bladeren van de bomen bevinden zich kleine deeltjes genaamd chloroplasten. Deze chloroplasten bevatten een groene kleurstof genaamd chlorofyl.

Daarom zijn ze groen

3

Zodra de boom het zonlicht opvangt met zijn bladeren, gebruikt het chlorofyl in de chloroplasten om het zonlicht op te vangen.

Dit noemen ze lichtreactie.

4

Het opgevangen zonlicht wordt vervolgens omgezet in energie die de boom kan gebruiken.

Deze energie wordt gebruikt om watermoleculen te splitsen in waterstof (H2) en zuurstof (O2).

Dit proces noemen ze splitsen.

5

Het vrijgekomen zuurstofgas (O2) wordt afgegeven aan de lucht als een bijproduct van fotosynthese.

Dit is de reden waarom bomen zuurstof produceren en bijdragen aan de luchtkwaliteit.

6

De boom gebruikt de opgeslagen energie en de waterstof (H2) uit de watermoleculen om koolstofdioxide (CO2) uit de lucht op te nemen.

Dit proces noemen we de donkere reactie of de Calvin-cyclus.

7

Met behulp van de opgenomen koolstofdioxide (CO2), waterstof (H2) en energie uit de lichtreactie, maakt de boom glucose (suiker) aan.

Glucose is de voedselbron van de boom en wordt gebruikt voor groei, energieopslag en andere processen.

En dat is fotosynthese in een notendop! Bomen zijn geweldig omdat ze hun eigen voedsel kunnen maken en tegelijkertijd zuurstof produceren die wij inademen. Dus de volgende keer dat je een boom ziet, weet je nu dat het druk bezig is met fotosynthese en ons voorziet van zuurstof. Hoe cool is dat?