SNOEIEN VAN BOMEN

SNOEIEN VAN BOMEN

Vochtig & voedselrijk. In zijn natuurlijk omgeving groeien gewone Essen op vochtige en voedselrijke klei- en leemgronden langs rivieren en beken en op löss, op matig zure tot kalkhoudende bodems.

Ze verdragen overstroming goed in de winter en het vroege voorjaar, maar in de vegetatieperiode slechts voor zeer korte tijd.

De hoogste bomen komen voor op rivierklei en lössgronden. De boom stelt vrij hoge eisen aan zijn milieu. Hij kan echter slecht tegen stagnerend grondwater.

De pH-waarde dient 3,5 – 7,5 te zijn.

SNOEIEN

STAM EN KROON

BLOEIWIJZE

VRUCHTEN

BAST

Volg ons in de tussentijd even op Instagram en Facebook.

Of stuur ons een e-mail!
mail@cooldowncity.com

WE WORDEN GESTEUND DOOR

printerpro rotterdam