Samen Circulair in Rotterdam

Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp streeft naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Hierin heeft ze het initiatief genomen om Cool Down City continue te voorzien van planten potten en kuipen die anders zouden worden afgevoerd. Op deze manier kan Cool Down City gebruikmaken van circulaire potten en kuipen om haar babybomen gratis te kunnen weggeven. We zijn bijzonder dankbaar voor deze steun en samenwerking.

Natuurstad

Stichting Natuurstad Rotterdam stimuleert duurzaam denken en handelen door middel van recreatie, educatie en participatie. Op 8 bijzondere kinderboerderijen en 14 inspirerende (school)tuinen ontdekken en leren bezoekers, jong en oud, alles over de natuur en duurzaamheid. Op 25 hectare groen, verspreid over de hele stad, bereiken 100 medewerkers en nog eens 100 vrijwilligers jaarlijks bijna 1.000.000 bezoekers, waaronder 50.000 leerlingen.

Rotterdams Milieucentrum

Het Rotterdams Milieucentrum (RMC) is een overkoepelende organisatie van natuur-, milieu- en bewonersgroepen in Rotterdam (Nederland). Het milieucentrum ontwikkelt projecten op het gebied van energie(besparing), klimaat(adaptatie), luchtkwaliteit, stadslandbouw, groen en mobiliteit en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Rotterdam. Het centrum is een NGO en heeft meer dan 80 aangesloten organisaties.

Het RMC organiseert stadsparksamenwerking voor vrijwilligersgroepen en organiseert lokale cursussen voor bewoners over energiebesparing in de Rotterdamse wijken. Het centrum is ook mede-initiatiefnemer van de DakAkker, het eerste en grootste stadslandbouwdak van Europa en ontwikkelt plannen voor een smartroof-testsite (een digitaal aangestuurd superwaterbergingsdak). 

Man met Bril Koffie

Man met Bril Koffie schenkt niet alleen de beste koffie van Rotterdam ze streeft ook naar een duurzaam ondernemerschap. Cool Down City ontvangt haar overgebleven jutezakken. Deze zijn biologisch afbreekbaar en kunnen goed gebruikt worden om de babybomen te beschermen, in te vervoeren en te gebruiken als plantendoek. We zijn bijzonder dankbaar voor deze gift.

Doneer vóór gratis bomen vóór alle Rotterdammers!

Laten we Rotterdam samen afkoelen!

NL71 KNAB 02 58 70 91 70
t.n.v. Cool Down City
onder vermelding van 'DONATIE'

We hebben sinds begin 2020 al meer dan 1.000 bomen gratis uitgedeeld. Om dit te kunnen blijven doen vragen we je om ons te steunen. Klik of scan de QR-code voor je steun aan Cool Down City.

We werken altijd graag samen met bedrijven, scholen en overheidsinstellingen.