VLIER (Sambucus)

GROND SOORT

In veel voedselrijkere bodems vind je de Gewone vlier. De vlier stelt geen hoge eisen aan zijn standplaats, maar houdt wel van stikstof en carbonaat.

Je vindt de struiken bijvoorbeeld achter de zeereep, waar carbonaat uit de schelpen en stikstof uit de uitwerpselen van vogels te vinden zijn.

De pH-waarde dient 6 – 8 te zijn.

NAT OF DROOG

De vlier groeit op zowel natte als droge grond, zolang het voedzame grond is.

RUIMTE

Het kan een 7 meter hoge struik of kleine boom worden. De breedte is rond de 5 meter.

LICHT

De vlier houdt van licht.

ONDERHOUD

SNOEIEN

De planten blijven eigenlijk het mooiste als ze niet of nauwelijks worden gesnoeid. Als u ze niet of nauwelijks snoeit behoud de vlierbes zijn natuurlijke en karaktervolle vorm. Maar u mag natuurlijk de vlierbes wel snoeien, omdat hij bijvoorbeeld te groot is voor de desbetreffende ruimte.

Wanneer snoeien?

De vlierbes mag u pas snoeien als al het blad van de vlierbes is verdwenen, dit is meestal in het najaar of vroeg in het voorjaar. Het is niet raadzaam om zomaar stukjes van de vlierbes er af te snoeien, want dit komt niet ten goede van de boom.

Als u gaat snoeien, moet u enkele oude takken bij de grond er af snoeien. In plaats van deze takken, zullen er uitlopers voor in de plaats komen. In de winter moet u al de oude, dode en zieke takken van de vlierbes afsnoeien, dit om verspreiding van ziektes te voorkomen. U moet ook alle gebroken en schurende takken weghalen, want bij deze takken is de kans op ziektes veel groter. Verwijder ook altijd naar binnen groeiende scheuten en takken.
Doordat takken en scheuten naar binnen groeien, krijgt uw vlier een warrige aanblik en het is ook niet goed voor de bloeirijkheid en lichttoetreding. Verwijder ook altijd kruisende takken, die kunnen aan elkaar ziektes geven. Wacht hier nooit te lang mee, want hoe dikker de takken worden, hoe groter de wond wordt. Het is raadzaam om de vlier zo te snoeien, dat er overal licht bij komt. Dit bevordert het blad en vruchten groei van de vlier.

Bij een volwassen vlier moet u de takken afsnoeien, die in het desbetreffende jaar ook vruchten hebben gegeven. Als er nieuwe scheuten van vorig jaar zijn bijgekomen moet u deze uitdunnen. Als u de natuurlijke vorm van de plant wilt behouden, moet u geen gezonde takken wegsnoeien.

Vlierbes snoeien en verjongingsnoei

Bij de vlierbes kunt u ook verjongingsnoei toepassen. Hierbij snoeit u alle oude takken weg, totdat u alleen de jonge takken overhoud, uit de oude takken zullen weer nieuwe scheuten groeien. De plant zal hierdoor weer opnieuw rijkelijk gaan bloeien.

Zorg er wel voor dat uw vlierbes altijd zijn oorspronkelijke vorm behoud als u verjongingsnoei toepast. Om niet per ongeluk schade aan uw plant aan te richten, moet u van te voren goed kijken wat het gevolg kan zijn als u een bepaalde tak wegsnoeit. Bij verjongingsnoei wordt meestal 50 tot 60 procent van alle bestaande takken weggesnoeid.

U mag vlierstruiken elk jaar terugzetten, dit om te voorkomen dat ze andere planten overwoekeren. Ze zullen dan in een jaar weer uitgroeien tot ongeveer 2 meter hoogte. De vlier zou dan niet meer bloeien, omdat ze op 2 jarig hout bloeien. Als u de vlierbes elk jaar uitdunt, zal de vlierbes altijd blijven bloeien.

Als u een vlierbes wilt met een boomachtig karakter, moet u de oude stammen laten zitten en de sterk overhangende takken wegsnoeien. De kruidvlier (Sambucus ebulus) vormt een uitzondering bij het snoeien. U mag deze hele vlier in het voorjaar snoeien tot de grond.

Gebruik voor het snoeien altijd goed en degelijk gereedschap. Zorg er ook voor dat uw snoeischaar altijd scherp en schoon is. Dit om te voorkomen dat er rafelige snoeiwonden en ziektes komen.

STAM EN KROON

BLOEIWIJZE

VRUCHTEN

De bessen zijn voor mensen niet geschikt om ongekookt te eten. 

BAST

INSECTEN

Gewone coronamot overwintert op de gewone vlierbes. Tevens is het een plek waar de coronamot zijn eitjes afzet; een waardplant. Foto door: Frido van Hertum

De bloei is in juni en juli en bestuiving vindt plaats door insecten, bijen en vlinders, die al pollen verzamelend over de schermvormige bloeiwijzen scharrelen.

De plant vermeerdert zich door zaad, dat door vogels, met name door spreeuwen, die dol op de bessen zijn, wordt verspreid.

 

 

 

 

Volg ons in de tussentijd even op Instagram en Facebook.

Of stuur ons een e-mail!
mail@cooldowncity.com

WE WORDEN GESTEUND DOOR

printerpro rotterdam
printerpro rotterdam