VELDESDOORN OF SPAANSE AAK (Acer campestre)

GROND SOORT

Hij kan op bijna alle soorten bodem groeien. Veldesdoorns groeien van nature in rivierengebieden en beekdalen, vaak in de onderbegroeiing samen met rode kornoelje of in de randen van essen- en eikenbossen.

 

NAT OF DROOG

De meeste esdoorns houden van vochthoudende, goed doorlatende grond. De grond mag licht zuur tot kalkhoudend zijn. Een standplaats in de luwte heeft de voorkeur. Uitdrogende wind kan bladverdorring veroorzaken. De Europese veldesdoorn groeit vrijwel overal, maar houdt van wat kalk in de grond. Hij is volkomen winterhard en heeft weinig zorg nodig.

RUIMTE

De bomen kunnen 15 tot 30 meter hoog en 15 tot 20 meter breed worden. De diameter van de stam ligt tussen de 8 en 10 centimeter

LICHT

Ze zijn schaduwverdragend tijdens de jeugdfase, en later eisen ze halfschaduwrijke tot zonnige standplaatsen. Verharding, strooizout en zeewind verdragen ze goed.

Snoeien

STAM EN KROON

BLOEIWIJZE

VRUCHTEN

BAST

Volg ons in de tussentijd even op Instagram en Facebook.

Of stuur ons een e-mail!
mail@cooldowncity.com

WE WORDEN GESTEUND DOOR

printerpro rotterdam