HAZELAAR (Corylus avellana)

GROND SOORT

De Hazelaar vindt een goed doorlatende, humusrijke, compostrijke losse zandige bodem fijn. De bomen komen het vaakst voor in: Bossen, loofbossen, parkbossen en wegen en boswegen), bosranden, hagen, struwelen. Hazelaars groeien bij voorkeur op matig voedselrijke, vochtige en vaak kalkhoudende grond Een ideale pH voor hazelaars is tussen 6 en 7. Hazelaar groeit ook op zuurdere gronden (pH 5), maar niet op erg zure hei- een veengronden.

NAT OF DROOG

Ze geven de voorkeur aan diepe vochthoudende gronden op een goed drainerende ondergrond. Hazelaars zijn droogtegevoelig; hoe dieper ze kunnen wortelen, hoe beter. Om diezelfde reden is het niet aan te raden hazelaars aan te planten op droge zandgronden waar men geen water kan geven.

RUIMTE

De gewone hazelaar is een forse struik met 3,5 tot 4,5 meter lange takken. De bomen kunnen tussen de 2,5 – 4,5 meter breed worden.

LICHT

Ze verlangen een plekje op zonnige tot matig beschaduwde plaatsen. Bij voorkeur de middagzon.

Snoeien

STAM EN KROON

BLOEIWIJZE

VRUCHTEN

BAST

Volg ons in de tussentijd even op Instagram en Facebook.

Of stuur ons een e-mail!
mail@cooldowncity.com

WE WORDEN GESTEUND DOOR

printerpro rotterdam