HAZELAAR (Corylus avellana)

GROND SOORT

De Hazelaar vindt een goed doorlatende, humusrijke, compostrijke losse zandige bodem fijn. De bomen komen het vaakst voor in: Bossen, loofbossen, parkbossen en wegen en boswegen), bosranden, hagen, struwelen. Hazelaars groeien bij voorkeur op matig voedselrijke, vochtige en vaak kalkhoudende grond Een ideale pH voor hazelaars is tussen 6 en 7. Hazelaar groeit ook op zuurdere gronden (pH 5), maar niet op erg zure hei- een veengronden.

NAT OF DROOG

Ze geven de voorkeur aan diepe vochthoudende gronden op een goed drainerende ondergrond. Hazelaars zijn droogtegevoelig; hoe dieper ze kunnen wortelen, hoe beter. Om diezelfde reden is het niet aan te raden hazelaars aan te planten op droge zandgronden waar men geen water kan geven.

RUIMTE

De gewone hazelaar is een forse struik met 3,5 tot 4,5 meter lange takken. De bomen kunnen tussen de 2,5 – 4,5 meter breed worden.

LICHT

Ze verlangen een plekje op zonnige tot matig beschaduwde plaatsen. Bij voorkeur de middagzon.

Snoeien

Snoei je een hazelaar dat betekent dat geen hazelnoten.

De gewone hazelaar groeit erg snel. Als je hem in toom wil houden, moet je hem wel jaarlijks snoeien. Dat kan bijna altijd, behalve in een vorstperiode.

Als je de hazelaar in de herfst snoeit, gebeurt er verder niets – hij groeit niet meer aan. Pas volgend voorjaar loopt hij weer uit. De rode hazelaar is heel sterk, dus die kan daar goed tegen. Knip de dikste takken bij de grond weg. En dat doe je redelijk rigoureus: je snoeit ongeveer twee derde weg. Wat overblijft zijn kleine scheuten van niet hoger dan ongeveer 1 meter 20. Dat is voldoende, want dat groeit volgend jaar weer uit tot een volle struik.

Overigens zou je de lange takken ook halverwege kunnen wegsnoeien, maar dan krijg je wel verdikkingen aan die tak. 

Als je elk jaar snoeit, komen er geen noten aan de struik. Wil je dat wel, dan moet je hem zo’n drie of vier jaar ongemoeid laten. Dan groeit hij meters hoog, en pas dan zul je hazelnoten krijgen.

STAM EN KROON

BLOEIWIJZE

VRUCHTEN

Vanaf september kunnen de eetbare hazelnoten geoogst worden. De vruchten van de Hazelaar worden in het najaar door allerlei dieren verzameld die een wintervoorraad aanleggen. Ook dient de hazelaar als schuilplaats voor dieren. 

BAST

GASTEN

Omdat de hazelaars tijdens de winter bloeien, soms al vanaf het einde van december (dus voor de opkomst van bladeren), zal hij zich zonder hulp van bestuivers voortplanten. De overvloedige pollen worden verplaatst door de wind (windbestuiver). En omdat ze geen insecten hoeven lokken scheiden de vrouwelijke bloemen geen nectar af.

Daarentegen, brengt de overvloed aan pollen op het einde van de winter het eerste voedsel aan gedomesticeerde (honing) bijen. De hazelaar moet zich daarvoor wel dicht bij de bijenkorf bevinden, omdat bijen nog niet ver vliegen in het begin van het seizoen. De hazelaar heeft echter weinig tot geen belang voor hommels en wilde bijen.

 

Volg ons in de tussentijd even op Instagram en Facebook.

Of stuur ons een e-mail!
mail@cooldowncity.com

WE WORDEN GESTEUND DOOR

printerpro rotterdam
printerpro rotterdam