ES (Fraxinus excelsior)

GROND SOORT

Vochtig & voedselrijk. In zijn natuurlijk omgeving groeien gewone Essen op vochtige en voedselrijke klei- en leemgronden langs rivieren en beken en op löss, op matig zure tot kalkhoudende bodems.

Ze verdragen overstroming goed in de winter en het vroege voorjaar, maar in de vegetatieperiode slechts voor zeer korte tijd.

De hoogste bomen komen voor op rivierklei en lössgronden. De boom stelt vrij hoge eisen aan zijn milieu. Hij kan echter slecht tegen stagnerend grondwater.

De pH-waarde dient 3,5 – 7,5 te zijn.

NAT OF DROOG

Kan op natte grond, bestand tegen korte overstromingen.

RUIMTE

Het is een snelgroeiende boom die tot 40 m hoog kan worden. De hoogte van de boom ligt tussen de 25 en 30 meter. De bomen kunnen tot 15 meter breed worden.

LICHT

De Es is een echte lichtboom. Hij komt voor in relatief lichte bossen, en laat ook zelf veel licht door.

Herkennen van de Es en essentaksterfte

ONDERHOUD

SNOEIEN

De es verdraagt snoei goed en loopt ook na zware snoei weer goed uit.

De es vereist eigenlijk nauwelijks snoei. Eventueel wat vormsnoei gebeurt in de winter, maar wanneer de boom goed gevormd is hoeft hij niet meer gesnoeid worden. De waterloten aan de voet van de boom of op de takken worden enkel in juli en augustus weggesnoeid.

De es kan, net als wilgensoorten, geknot worden tijdens de winter. Het knotten gedaan worden wanneer er geen blad meer aan de boom zit. Tussen november en maart is dus de beste tijd om te knotten. Zo loopt de loofboom in het voorjaar weer mooi uit en groeit de boom niet te hoog. Knot de boom om de paar jaar en snoei tussendoor bij.

STAM EN KROON

BLOEIWIJZE

VRUCHTEN

BAST

INSECTEN

De gestippelde houtvlinder is een nachtvlinder. De es is haar / zijn gastheer (waardplant). Foto door: Frido van Hertum

De gewone es is inheems in Nederland en van grote waarde voor de biodiversiteit; ca. 100 soorten planten, mossen en insecten zijn specifiek afhankelijk van de es.

De es is goed voor vogels. Goed voor vlinders en insecten. Vogels eten de essenzaden en gebruiken de boom om te rusten of om hun nest in te maken.

De bloemen kunnen zowel door de wind als door insecten bestoven worden. 

 

Volg ons in de tussentijd even op Instagram en Facebook.

Of stuur ons een e-mail!
mail@cooldowncity.com

WE WORDEN GESTEUND DOOR

printerpro rotterdam
printerpro rotterdam