ES (Fraxinus excelsior)

GROND SOORT

Vochtig & voedselrijk. In zijn natuurlijk omgeving groeien gewone Essen op vochtige en voedselrijke klei- en leemgronden langs rivieren en beken en op löss, op matig zure tot kalkhoudende bodems.

Ze verdragen overstroming goed in de winter en het vroege voorjaar, maar in de vegetatieperiode slechts voor zeer korte tijd.

De hoogste bomen komen voor op rivierklei en lössgronden. De boom stelt vrij hoge eisen aan zijn milieu. Hij kan echter slecht tegen stagnerend grondwater.

De pH-waarde dient 3,5 – 7,5 te zijn.

NAT OF DROOG

Kan op natte grond, bestand tegen korte overstromingen.

RUIMTE

Het is een snelgroeiende boom die tot 40 m hoog kan worden. De hoogte van de boom ligt tussen de 25 en 30 meter. De bomen kunnen tot 15 meter breed worden.

LICHT

De Es is een echte lichtboom. Hij komt voor in relatief lichte bossen, en laat ook zelf veel licht door.

Herkennen van de Es en essentaksterfte

ONDERHOUD

SNOEIEN

STAM EN KROON

BLOEIWIJZE

VRUCHTEN

BAST

Volg ons in de tussentijd even op Instagram en Facebook.

Of stuur ons een e-mail!
mail@cooldowncity.com

WE WORDEN GESTEUND DOOR

printerpro rotterdam